Sleva!

Seminář » 05. 10. 2023 pro nečleny

1650 

Přeprava nákladu vozidly nad 3,5 t

Ing. Tomáš Grof – Referent oddělení vzdělávání MEJ

 • Legislativa a související legislativní dokumenty
 • Evropská norma EN 12195 pro zajištění nákladu
 • Metody zajištění nákladu
 • Vázací prostředky a jejich správné použití
 • Konstrukce karoserie a její vliv na přepravu nákladu
 • Příklady z kontrolní činnosti
Katalogové číslo: 001-1-2-1 Kategorie:

Obsah semináře

 • Legislativa a související legislativní dokumenty
  • Přehled legislativních požadavků týkajících se přepravy nákladu vozidly nad 3,5 t
  • Důležité právní předpisy a směrnice v oblasti přepravy nákladu vozidly nad 3,5 t
 • Evropská norma EN 12195 pro zajištění nákladu
  • Výklad a aplikace evropské normy EN 12195 pro správné zajištění nákladu
  • Zásady a doporučení pro použití a výběr vhodných vázacích prostředků
 • Metody zajištění nákladu
  • Přehled různých metod a technik zajišťování nákladu na vozidlech nad 3,5 t
  • Správné použití a aplikace jednotlivých metod zajištění
 • Vázací prostředky a jejich správné použití
  • Představení různých typů vázacích prostředků (popruhy, řetězy, sítě apod.)
  • Správný výběr, použití a údržba vázacích prostředků pro zajištění nákladu
 • Konstrukce karoserie a její vliv na přepravu nákladu
  • Analýza různých typů konstrukcí karoserií vozidel nad 3,5 t
  • Zhodnocení jejich vlivu na stabilitu a bezpečnost přepravy nákladu
 • Příklady z kontrolní činnosti
  • Demonstrační příklady z praxe při kontrolách přepravy nákladu vozidly nad 3,5 t
  • Zhodnocení a diskuse o nalezených nedostatcích a způsobech jejich prevence

Cílem školení je poskytnout účastníkům ucelené informace v oblasti zajištění a přepravy nákladu na vozidlech nad 3,5 t. Účastníci se seznámí s platnou legislativou, evropskými normami, metodami zajištění nákladu, výběrem vázacích prostředků, vlivem konstrukce karoserie a příklady z kontrolní činnosti, aby byli schopni efektivně předávat zkušenosti.