Sleva!

Seminář » 27. 4. 2023 pro nečleny

1650 

 • Výklad zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu s komentářem
  • PhDr. Mgr. Daniel Novopacký, MBA
 • Fokusová diskuzní skupina na téma budoucnosti akreditovaných školicích středisek
  • Josef Lakomý a Michaela Zuczková – skupinový rozhovor dobrovolných účastníků
 • Vzpomínky na počátky autoškolství v ČR
  • Lubomír Pachman

 

Katalogové číslo: 001-1-2 Kategorie:

» Obsah

1) Výklad zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu s komentářem – PhDr. Mgr. Daniel Novopacký, MBA – vedoucí právního oddělení společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, vědecký a pedagogický pracovník katedry trestního práva Policejní akademie České republiky v Praze, člen krajských zkušebních komisí hlavního města Prahy a Středočeského kraje pro zkoušky žadatelů o získání profesního osvědčení učitele autoškoly a vedoucí autorského kolektivu komentáře k zákonu o silničním provozu (Novopacký/Vetešník/Bezděkovský, vydavatelství Wolters Kluwer, 2022)

 • právní problematika první oblasti právní úpravy od §1 po §79a,
 • komentář k zákonu o silničním provozu podle právního stavu ke dni 1.8.2022 z pohledu praktického, pedagogického a metodického,
 • odpovědi na řadu právních otázek, na které dosud teorie ani praxe neposkytuje jednoznačné odpovědi, nebo které jsou řešeny způsoby, jež nejsou považovány za ideální,
 • přehled témat, která přesahují materii zákona o silničním provozu do ostatních oblastí práva, ale s jeho aplikací úzce souvisí,
 • výklad opřený o rozsáhlou rešerži relevantní judikatury, která je v některých případech podrobená kritickému pohledu,
 • vhodná doporučení podle představy o právu, jaké by mělo do budoucna být a co by jako zákon mělo platit.

2) Fokusová diskuzní skupina na téma budoucnosti akreditovaných školicích středisek – Josef Lakomý a Michaela Zuczková - skupinový rozhovor dobrovolných účastníků semináře zaměřený na palčivé problémy fungování AŠS a možnosti jejich řešení.

3) Vzpomínky na počátky autoškolství v ČR – Lubomír Pachman – krátké vzpomínání na vznik a vývoj českého autoškolství.