Sleva!

Seminář » 22. 02. 2024 pro nečleny

1950 

Lektor

Ing. Pavel Bergman
Náměstek kontrolního úseku

Centrum služeb pro silniční dopravu

KONTROLY NA SILNICÍCH, PŘEPRAVA  DLE ADR, ÚMLUVA CMR

Katalogové číslo: 013 Kategorie:

» Obsah

KONTROLY NA SILNICÍCH

 • Mobilní expertní jednotky
 • expertní činnosti při silničních kontrolách
 • technické vybavení a odborné znalosti
 • nejčastější pochybení z praxe

PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ DLE ADR

 • všeobecné předpisy týkající se přepravy nebezpečných nákladů a právní odpovědnost řidiče,
 • doklady a dokumenty související s přepravou nebezpečných materiálů
 • označení a druhy vozidel používaných při přepravě ADR,
 • hlavní druhy nebezpečí, jejich značení a preventivní bezpečnostní opatření
 • bezpečnostní opatření při nakládce a vykládce
 • manipulace a uložení ve vozidle
 • informace pro řidiče co dělat v případě nehody nebo mimořádné události

ÚMLUVA O PŘEPRAVNÍ SMLOUVĚ V MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVĚ (ÚMLUVA CMR)  

 • obsah, platnost, výjimky a názvosloví Úmluvy CMR
 • pokuty na nesprávně upevněný náklad či zpoždění vozidla na nakládce
 • vztahy a odpovědnost mezi odesílatelem, příjemcem a přepravce (spedicí)
 • jak správně číst a vyplňovat nákladní list CMR
 • základní problémy, se kterými se potýkají dopravci a přepravci
 • pojištění dopravce, přepravce, speditéra, zasílatele zboží
 • příklady z praxe

DISKUZE