Sleva!

Seminář » 30. 11. 2023 jen pro členy

1450 

Ing. et Bc. Milan Janda

Odbor agend řidičů MD

Klíčová témata související s novelou zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
Katalogové číslo: 001-1-1-2 Kategorie:
 1. » Obsah

  Ing. et Bc. Milan Janda

  Odbor agend řidičů

  • Možnost řídit osobní automobil od 17 let s mentorem
  • Dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů
  • Doklady při řízení
  • Sdílená zóna
  • Elektronický průkaz žadatele o řidičské oprávnění
  • Schválení výcvikového vozidla
  • Vzdělání učitelů praktického výcviku (ukončené střední vzdělání i bez maturity)
  • Opakování neúspěšné zkoušky i dříve než po 5 pracovních dnech
  • Záznam o zkoušce v elektronické podobě
  • Diskuze – odpovědi na Vaše otázky

  Cílem školení je poskytnout účastníkům ucelené informace v oblasti provozu vozidel, které připravilo MD a získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

  Účastníci se seznámí s platnou legislativou a evropskými normami tak, aby byli schopni efektivně předávat zkušenosti svým klientům.

  Dotazy na pana Ing. et Bc. Milana Jandu pište do přihlašovacího formuláře.