Profesní

společenství

autoškol ČR

Profesní společenství autoškol a školicích středisek řidičů ČR je dobrovolným profesním sdružením fyzických i právnických osob

Seminář 23. 05. 2024 – zjistit více

Seminář 26. 09. 2024

Seminář 28. 11. 2024 

Pozor změna místa konání seminářů !!! Adresa zde.

Semináře

Staňte se členem

Příspěvky

Výkonný výbor

historie

V roce 1990 se otevřely dveře k soukromému podnikání včetně v oblasti autoškolství. Postupně vzniklo několik zájmových seskupení, kdy jejich hlavním programem byla snaha pomáhat nově založeným soukromým subjektům v jejich činnosti a zároveň zastupovat jejich zájmy při jednání se státní správou. Politické a ekonomické změny ve společnosti, nebyly vždy kladně (jednoznačně) přijímány všemi občany. Na jedné straně byla skupina lidí (občanů) vyznávající tržní mechanismus a proti nim představitelé státní správy vědomi si své moci (důležitosti). V tomto procesu nastoupil i nový fenomén tzv. lobbisté, kteří se snažili různými způsoby ovlivňovat tvorbu nové legislativy k obrazu různých zájmových skupin.

V roce 2004 skupina členů, kteří byli organizováni od roku 1990 v předchozích zájmových uskupeních a nebyli spokojeni s dosaženým výsledky, se rozhodli po rozvaze založit Profesní společenství autoškol (PSA). Důraz na slovo profesní, znamená plně se věnovat nejenom vzdělávání klientů autoškol, ale zároveň klást důraz na odborné vzdělávání svých členů.

Proto PSA každoročně pořádá několik odborných seminářů zaměřených na aktuální problematiku v autoškolách a dopravě, které jsou určeny nejenom pro vlastní členy, ale i pro odbornou veřejnost. Do budoucna je třeba zapojení dalších autoškolských subjektů, kteří novým neotřelým pohledem zkvalitní naší činnost.

Hlavním cílem Společenství je sdružovat kvalitní autoškoly a hájit jejich oprávněné zájmy, navazovat jednání s příslušnými institucemi, které se zabývají problematikou legislativní činnosti v oblasti dopravy, zvláště pak se zaměřením na autoškolství. Podporujeme a rozvíjíme spolupráci mezi jednotlivými autoškolami v regionech a prostřednictvím jejich zástupců navazujeme spolupráci s regionálními institucemi. Aktivně spolupracujeme při přípravě právních norem a spolupracujeme s dalšími profesními společenstvími příbuzného zaměření.

Dalším důležitým cílem je využít odborný potenciál pracovníků autoškol při zapojení do programu informatiky v dopravě a rozšířit činnost o spolupráci s evropskými autoškolskými svazy. V neposlední řadě zajišťujeme šíření aktuálních odborných informací pro členskou základnu a aktivně se podílíme na dopravní výchově a bezpečnosti silničního provozu.

zabýváme se

Partneři