Zakládací dopis

Zakládací dopis z roku 2004

Kolegové,

nejsme jistě jediní, kteří přivítali vznik Asociace autoškol v roce 1995 jako společenství, které bude hájit zájmy a práva autoškoláků. Tento počin byl optimistickým příslibem pro mnohé z nás. Součinnost se státními orgány, v odborné oblasti při přípravě právních norem dotýkajících se činnosti autoškol, se kladně projevila v souboru motoristických zákonů, které vstoupily v platnost v roce 2001.

Od této doby se však činnost Asociace dostává, zejména ve vztahu ke státním orgánům do pozice konfrontační, bez konstruktivního obsahu připomínek. Důsledkem je postupná ztráta našeho kreditu, doprovázená posílením pozic dalších subjektů, které však lobují za zcela jiné zájmy, než jsou zájmy běžných autoškol. V oblasti vnitřního života Asociace se stále více projevuje živelnost a chaotičnost. Současné stanovy nejsou organizačním základem činnosti Asociace a jejích orgánů, ale slepencem na sebe nenavazujících jednotlivých článků. Centralizace veškerých výkonných pravomocí v rukou předsedy, bez delegování činností na další členy vedení a neexistence koncepční práce, podvazuje iniciativu. Ta je navíc eliminována trvalým vytvářením atmosféry podezřívavosti a nedůvěry, střídavě vůči jednotlivým členům vedení, ze strany předsedy.

Protože přijatý styl činnosti a řízení Asociace nezaručuje naplnění základních cílů Asociace a řádné hájení profesních zájmů autoškol, rozhodli jsme se založit nové zájmové sdružení autoškol, v němž bude upřednostněno odborné zaměření činnosti ve prospěch autoškol a kvality poskytovaných služeb. Nechceme se vymezovat vůči jiným odborným subjektům, ale naopak maximálně spolupracovat ve prospěch základního cíle, tedy zlepšení odbornosti při výchově budoucích řidičů a tím i bezpečnosti v dopravě.

Rubriky

Semináře

legislativa

Info

O Nás

Komora autoškol

Archiv