Připojte se k nám

 

Členská základna společenství je tvořena převážně lidmi, kteří pracují jak v soukromém sektoru, tak i ve veřejné správě a zabývají se převážně činností spojenou s výukou a výcvikem řidičů, zdokonalováním odborné způsobilosti řidičů, nebo osobami provozující autodopravu. 

Společenství hospodaří s vlastními prostředky v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zdroje příjmu tvoří zejména členské příspěvky, sponzorské dary a ostatní příjmy.

Z důvodu ekonomické udržitelnosti Společenství je obsah některých stránek chráněn a je přístupný pouze platícím členům. 

Můžete se zaregistrovat k bezplatnému členství a nahlížet k informacím v omezeném režimu, nebo zaplatit členství a mít neomezený přístup k rozhovorům, materiálům a informacím.

Registrovaní (zdarma) členové mohou:

  • prohlížet omezený obsah webu
  • poslouchat upoutávky na rozhovory
  • e-mailem obdržet informace o aktuálním dění v našem oboru, pozvánky na semináře a nabídky našich partnerů

Platící členové mohou:

  • prohlížet celý obsah webu
  • stahovat materiály ze seminářů
  • poslouchat rozhovory
  • využít zvýhodnění našich partnerů
  • účastnit se seminářů za zvýhodněné ceny
  • e-mailem obdržet informace o aktuálním dění v našem oboru, pozvánky na semináře a nabídky našich partnerů