Poplatek – schválení vozidla AŠ

Novela zákona č. 56/2001 Sb, která platí od 1.3.2023, je zrušen poplatek za schválení výcvikového vozidla, uvedený v Zákoně o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. v položce 27, písm. e), kde byl stanoven poplatek za schválení ve výši 1000,- Kč. Při přihlášení nového...