• Balíček mobility 2020
  • NAŘÍZENÍ 561/2006 a 165/2014 s provedenými změnami
  • Pravidla vysílání řidičů

Ing. Ivo Machačka – SYSTEMCONSULT nabízím členům PSA, kteří mají zájem, aby si obratem u něho objednali tuto příručku e-mailem: info@systemconsult.cz.

V objednávce je nutno uvést, zda si příručku převezmete v Koutech 15. 09., nebo zda Vám má být zaslaná poštou.
Cena 130,- Kč/výtisk
Množstevní ceny:
za 10 ks 110,- Kč
za 20 a více ks 100,- Kč.

Více informací:
Ing. Ivo Machačka
SYSTEMCONSULT
Bartoňova 675
530 12 Pardubice
603 336 685
system.consult@tiscali.cz
info@systemconsult.cz
www.systemconsult.cz