Novela zákona č. 56/2001 Sb, která platí od 1.3.2023, je zrušen poplatek za schválení výcvikového vozidla, uvedený v Zákoně o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. v položce 27, písm. e), kde byl stanoven poplatek za schválení ve výši 1000,- Kč.

Při přihlášení nového vozidla do registrace se provede pouze zápis do TP, resp. ORV, že je vozidlo schváleno jako výcvikové pro AŠ a zaplatí se správní poplatek ve výši 50,- Kč za úkon.