Senioři na silnicích – stručný informační materiál pro autoškoly ohledně specifik účasti seniorů v silničním provozu ke stažení. Jedná se o materiál vytvořený v rámci kampaně spolufinancované Fondem zábrany škod nazvané „Senior bez nehod“.

Senior bez nehod – PDF