Dne 26.9.2018 v Praze bude spuštěn provoz veřejného ochránce práv žáků autoškol, provozovatelů autoškol, zkušebních komisařů se snahou kultivovat obor vzdělávání řidičů v ČR

Projekt Autoškolský ombudsman je společným projektem dvou nejvýznamnějších spolků sdružujících autoškoly v České Republice.
Vedení Asociace autoškol ČR a Profesního společenství autoškol ČR se rozhodlo realizovat projekt Autoškolský ombudsman na základě letité zkušenosti s porušováním práv žáků ze strany nekvalitních autoškol, případně s porušováním práv provozovatelů autoškol ze strany obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP) a nesprávných úředních postupů zkušebních komisařů na některých ORP.

Hlavním cílem portálu Autoškolský ombudsman je:

  • kultivování oboru vzdělávání řidičů a
  • zlepšení podmínek žáků autoškol, učitelů autoškol i zkušebních komisařů.

Žák autoškoly zde najde všechny podstatné informace k výběru správné a kvalitní autoškoly, průběhu celého výcviku a samozřejmě detailní informace o správném průběhu závěrečných zkoušek. Učitel autoškoly může podat podnět na zajímavý či přínosný návrh změny legislativy nebo si pouze položit dotaz v odborné poradně.

Na Autoškolského ombudsmana se může obrátit zejména:

  • Žák nekvalitní autoškoly, u nějž jsou porušována jeho práva a nejsou dodržovány zákonné povinnosti dle zákona č. 247/2000 Sb. a ostatních právních předpisů (např. zkracování výcviku, nedodržování zákonného počtu hodin teoretické a praktické výuky, nekalé obchodní praktiky a další problémy v autoškolách)
  • Provozovatel autoškoly, kterému se děje zjevné bezpráví ze strany ORP, Krajského úřadu či jiných institucí (nezákonné požadavky nad rámec zákona č. 247/2000 Sb., problémy s registrací výcvikových vozidel, učitelů a další problémy)
  • Žák autoškoly, kterému se při průběhu závěrečné zkoušky děje zjevné bezpráví ze strany zkušebního komisaře ORP (nezákonné vyhodnocení praktické části  zkoušky,  problémy s přidělováním termínů závěrečných zkoušek v zákonné lhůtě a další problémy)
  • Učitel autoškoly, který je svým nadřízeným nebo zkušebním komisařem nucen k jednání v rozporu se zákonem
  • Občan upozorňující na ostatní delikty a nesprávné postupy autoškol, učitelů autoškol, ORP, zkušebních komisařů, Krajských úřadů apod.

Věříme, že každý žák autoškoly v České Republice (a je jich každý rok více jak 100 000) využije možnost navštívit tyto internetové stránky a dozvědět se o tom jak správně vybrat kvalitní autoškolu a případě špatného výběru zde nalezne odbornou kvalifikovanou právní pomoc.

Přejeme Vám, abyste měli při výběru autoškoly pro sebe či své děti šťastnou ruku a hlavně dostatek relevantních informací o tom, jak má správně vzdělávání řidičů v ČR probíhat.

Výkonná rada Asociace autoškol ČR a Výkonná rada Profesního společenství autoškol ČR.