Vícefázové vzdělávání řidičů v Rakousku

Vážené kolegyně a kolegové, vážení hosté

XVII. Valná hromada se uskuteční 03. prosince 2019 v 09:00 na hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě.

08:30 – 08:50registrace účastníků Valné hromady PSA ČR
09:00 – 10:00Valná hromada + vystoupení hostů
10:15 – Ing. Milan Janda – MDČR odbor 160
Zákon 247/2000 Sb. – uplatnění Směrnice (EU) 2018/645,
která se týká změn v oblasti školení profesní způsobilosti řidičů,
zejména zavádění praktického výcviku a e-learningu do pravidelného školení řidičů.
Informace k probíhajícímu jednání o provádění závěrečných zkoušek uchazečů o řidičské oprávnění v ČR
SeminářMgr. Jaromír Nosek – advokát a soudní znalec
Problematika vzájemné odpovědnosti při řešení škod mezi: autoškolu –učitelem –žákem
a) principy platné právní úpravy
b) postupy a příklady
c) vzorové smluvní ujednání mezi autoškolu a žákem
Vstupné
na seminář
člen – zdarma
doprovod člena – 300,- Kč
nečlen – 500,- Kč

Na Valnou hromadu Vás srdečně zve

Výkonný výbor
PSA ČR
—————————————–
Profesní společenství autoškol
a školicích středisek řidičů ČR, z.s.
Sokolská 1605/66
120 00 Praha 2 – Nové Město
tel.: +420 602 481 044
e-mail: info@profiautoskoly.cz
web: www.profiautoskoly.cz