Vážené kolegyně a kolegové, vážení hosté,

po dlouhé pauze Vás zveme na XVIII. Valnou hromadu PSA ČR se seminářem, která se uskuteční 25. ledna 2022 v 09:00.
Jelikož osud Hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě je nejistý, uskuteční se tato Valná hromada v Kulturním domě Ostrov, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod.
[GPS: 49°36’15.4″N 15°34’58.7″E nebo 49.6042N, 15.5828E a nebo mapa v příloze]

Program

08:30 – 08:50 registrace účastníků Valné hromady PSA ČR
09:00 – 10:15 Valná hromada
10:30 – 13:00 semináře na téma

  • problematika dopravních nehod na příkladech z praxe – Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D.
  • odpovědnostní vztahy při provozu autoškol – Mgr. Jaromír Nosek
  • zkušební komisaři vs. autoškoly – Bc. Pavel Greiner
  • kam směřujeme, aneb má smysl zřídit profesní komoru autoškol

Vstupné na seminář
člen – zdarma
nečlen – 300,- Kč

Jelikož je nutné objednat oběd a občerstvení den předem, prosíme o potvrzení účasti [vybor@profiautoskoly.cz].

Na valnou hromadu Vás srdečně zve

Výkonný výbor
PSA ČR
—————————————–
Profesní společenství autoškol
a školicích středisek řidičů ČR, z.s.
Sokolská 1605/66
120 00 Praha 2 – Nové Město
e-mail: info@profiautoskoly.cz
web: www.profiautoskoly.cz