Vzhledem k tomu, že na své funkce ve výkonném výboru rezignovali panové Jíří Myšák, Zdeněk Peřina a zemřel pan David Číhal, bylo nutné kooptovat nové členy výkonného výboru s účinností do řádné valné hromady, která se bude konat, až to epidemická situace dovolí. Zbylí členové výkonného výboru rozhodli kooptovat pana Františka Zimu a pana Jiřího Šohaje, aby byl výkonný výbor usnášení schopný. Novou předsedkyní byla zvolena paní Ilona Zdražilová.