Legislativa – EU

 Nařízení ES 561/2006 o harmonizaci některých předpisů týkajících se dopravy  Potvrzení o činnostech řidiče  Návod na vyplnění formuláře o činnostech řidiče  Sdělení č. 62/2010 Sb. m. s. o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)  Nařízení ES...

Legislativa – související předpisy

pravidla provozu vozidel   |    autoškoly   |    související    |    EU nařízení a směrnice i Zákon č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel i Vyhláška č.341/2014 o technické způsobilosti vozidel i Vyhláška č.341/2014 - povinná výbava příloha 12 písmeno B i Vyhláška...

Legislativa » autoškoly

pravidla provozu vozidel   |    autoškoly   |    související    |    EU nařízení a směrnice Autoškola i Zákon č.247/2000 Sb. o autoškolách i Příloha č. 3 k zákonu č. 247/2000 Sb. - počty hodin výuky a výcviku i Vyhláška č.167/2002 Sb., kterou se provádí zákon o...

Legislativa » Pravidla provozu vozidel

pravidla provozu vozidel   |    autoškoly   |    související    |    EU nařízení a směrnice i Zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích i Vyhláška č.294/2015 Sb. (značky) i Vyhláška č. 209/2018 Sb. o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel i...